Svensk klassisk massage

Klassisk massage är en djupverkande behandling. Kroppens vävnader bearbetas med olika strykningar, knådningar och tryck. Blodcirkulation stimuleras, musklerna blir smidigare och kan arbeta lättare.

 

30min 400kr          45min 480kr         60min 570kr